שוק פוטומסכות מוליכים למחצה יושפע מהולכת וגדלה של אימוץ לשימוש קצה-Photronics, Toppan, DNP, Hoya, SK-Electronics

דוחות Market Insights הוסיפו נתונים סטטיסטיים חדשים למאגר שלו בשם,  Global  Semiconductor Photomask  Market. הוא מספק לסקירה כללית של התעשייה ניתוח צמיחת שוק עם פרספקטיבה היסטורית ועתידנית עבור הפרמטרים הבאים; נתוני עלות, הכנסות, דרישות ואספקה ​​(לפי העניין). בנוסף, הדו"ח שופך אור גם על ההתפתחויות האחרונות והפלטפורמות הטכנולוגיות, בנוסף לכלים ייחודיים ומתודולוגיות שיעזרו להניע את הביצועים …