ניתוח קצב צמיחה בשוק השינוי הדיגיטלי 2021 עד 2027

  תחזית דו"ח השוק העולמי של טרנספורמציה דיגיטלית 2021-2027, היא מקור יקר למחקר, מכסה את כל הרשומות והנתונים של אסטרטגים עסקיים. הוא מספק סקירה כללית של תעשיית הטרנספורמציה הדיגיטלית עם ניתוח צמיחה ונתונים היסטוריים ועתידניים וניתוח תחרותי. מנתחי המחקר מספקים תיאור מפורט של שרשרת הערך וניתוח המפיצים שלה. דוח זה הוא סקר כמותי בהיקף מלא …