אירופה כיסוי רצפה לא גמיש דרישות גדלות של שוק, היצע ותחזית עסקית 2021 עד 2025

הדו"ח מציג הערכה מעמיקה של שוק כיסוי הרצפה הבלתי עמיד באירופה, כולל טכנולוגיות מאפשרות, מגמות מפתח, מניעי שוק, אתגרים, סטנדרטיזציה, נוף רגולטורי, מודלים של פריסה, מקרי מקרה של מפעילים, הזדמנויות, מפת דרכים עתידית, שרשרת ערך,…