מערכות מחוברות רכב מחוברות רכב שחקני מפתח בשוק, סקירת תעשייה, ניתוח ביקוש ורשת אספקה, תחזית לשנת 2027

  תחזית דוח השוק של מערכת מערכות המידע והרכב המחוברות לרכב העולמי 2021-2027, מהווה מקור יקר למחקר, מכסה את כל הרשומות והנתונים של אסטרטגים עסקיים. הוא מספק סקירה כללית של תעשיית מערכת המידע והחיבור לרכב מחובר לרכב עם ניתוח צמיחה ונתונים היסטוריים ועתידניים וניתוח תחרותי. מנתחי המחקר מספקים תיאור מפורט של שרשרת הערך וניתוח המפיצים …