שוק תוכנות לוח ציור שיתופי2022הַשׁקָפָה מדויק – BreakAway Games, Designing Digitally Inc., Diginext (CS Group), MPS Interactive Systems

Market Insights Reports  הוסיפה נתונים סטטיסטיים חדשים למאגר שלה בשם,  שוק תוכנות לוח ציור שיתופי עולמי . הוא מספק לסקירה כללית של התעשייה ניתוח צמיחת שוק עם פרספקטיבה היסטורית ועתידנית עבור הפרמטרים הבאים; נתוני עלות, הכנסות,…