בינה מלאכותית ליישומי בריאות שוק השוק לשנת 2027: מגמות מתעוררות, הזדמנויות לצמיחה, ניתוח אזורי ותחזית.

  תחזית הדוח לשוק יישומי הבריאות העולמית לשירותי בריאות 2021-2027, מהווה מקור יקר למחקר, מכסה את כל הרשומות והנתונים של אסטרטגים עסקיים. הוא מספק סקירה כללית של תעשיית הבינה המלאכותית ליישומי בריאות עם ניתוח צמיחה ונתונים היסטוריים ועתידניים וניתוח תחרותי. מנתחי המחקר מספקים תיאור מפורט של שרשרת הערך וניתוח המפיצים שלה. דוח זה הוא סקירה …